Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronic Engineers – IEEE) είναι ένας παγκόσμιος τεχνολογικός επαγγελματικός οργανισμός
με σκοπό την προώθηση της θεωρίας και των εφαρμογών της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού μηχανικού για την εξέλιξη του επαγγέλματος με γνώμονα την κοινωνική προσφορά.

Ο ΙΕΕΕ προφέρεται ως «Αι Τριπλή» και είναι σήμερα εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 415.000 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί εκ των οποίων περισσότεροι από 90.000 φοιτητές, σε περισσότερες από 160 χώρες, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη τεχνολογική επαγγελματική κοινότητα στον κόσμο.

Ο οργανισμός ΙΕΕΕ είναι χωρισμένος σε περιοχές (regions). Η Ελλάδα ανήκει στο region 8. Κάθε region με την σειρά του είναι χωρισμένο σε τμήματα(sections). Η Ελλάδα ανήκει στο Greek section. Τέλος στο Greek Section υπάρχουν πάνω απο 12 παραρτήματα (συνήθως πανεπιστήμια) ένα απο τα οποία είναι και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 2000 φοιτητικοί κλάδοι του ΙΕΕΕ στον κόσμο. Σκοπός του κάθε φοιτητικού κλάδου (student branch) είναι να παρέχει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που ενδιαφέρονται για την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή συγγενείς επιστήμες, ευκαιρίες για ακαδημαϊκή, τεχνολογική και επαγγελματική εξέλιξη.

Οι δραστηριότητες που συνήθως διοργανώνουν οι φοιτητικοί κλάδοι είναι τεχνολογικοί αλλά αι διασκεδαστικοί! Διοργανώνονται σεμινάρια, εργαστήρια (workshops), ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες με σκοπό την επιμόρφωση και ενημέρωση των φοιτητών γύρω από θέματα που αφορούν την επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή παρεμφερείς επιστήμες καθώς και άλλες δράσεις που σχετίζονται με την διασκέδαση.

Εν ολίγης, έχουμε ως στόχο μέσα απο την ομαδικότητα, το πνεύμα της συνεργασίας, τον εθελοντισμό αλλά και την θέληση για επιπλέον γνώση να διευρήνουμε τους ορίζοντες μας και τον τρόπο σκέψης μας γύρω απο το αντικείμενο που σπουδάζουμε και οχι μόνο!

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προνόμια που έχουν τα μέλη του παραρτήματος.