Το IEEEXtreme είναι μια παγκόσμια πρόκληση στην οποία οι ομάδες της IEEE Student-Branch ενημερώνονται από μέλος της ΙΕΕΕ, και συχνά υποστηρίζονται από το Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ-ανταγωνιστούν μέσα σε ένα 24-ωρο χρονικό διάστημα ένας ενάντια στον άλλο για να λύσουν μια σειρά από προβλήματα προγραμματισμού!

Το IEEEXtreme 9.0 θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου, 2015 00:00:00 UTC.

Οι εγγραφές θα είναι ανοικτές από 12 Οκτωβρίου 2015.

Για εγγραφή, συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με τα δώρα που μπορείτε να κερδίσετε ακολουθήστε αυτον τον σύνδεσμο.