Το IEEEXtreme είναι μια παγκόσμια πρόκληση στην οποία οι ομάδες της IEEE Student-Branch ενημερώνονται από μέλος της ΙΕΕΕ, και συχνά υποστηρίζονται από το Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ-ανταγωνιστούν μέσα σε ένα 24-ωρο χρονικό διάστημα ένας ενάντια στον άλλο για να λύσουν μια σειρά από προβλήματα προγραμματισμού!

Το IEEEXtreme 9.0 θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου, 2015 00:00:00 UTC.

Οι εγγραφές θα είναι ανοικτές από 12 Οκτωβρίου 2015.

Για εγγραφή, συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με τα δώρα που μπορείτε να κερδίσετε ακολουθήστε αυτον τον σύνδεσμο.

IEEEXtreme 9.0 διαγωνισμός προγραμματισμού