Το IEEE EMBS Greece Chapter διοργανώνει διαγωνισμό για την καλύτερη διπλωματική εργασία με αντικείμενο στην περιοχή της  Βιοϊατρικής Μηχανικής /  Βιοϊατρικής Πληροφορικής, που εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού καθώς και η αίτηση υποβολής ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του IEEE EMBS Greece Chapter στην καρτέλα “News” (http://ewh.ieee.org/r8/greece/embs/news.htm). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι 15 Ιουλίου 2015.

Διαγωνισμός διπλωματικής εργασίας