Το φοιτητικό παράρτημα ΙΕΕΕ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνει σεμινάριο την Παρασκευή 06/03/2015 και ώρα 15:00, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 

με θέμα:

Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Σκοπός του σεμιναρίου είναι πρωτίστως να ενημερώσει το κοινό για θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα γίνει αναφορά στην κοινωνική μηχανική (social engineering) και θα παρουσιαστούν τρόποι προστασίας του χρήστη κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί μια ζωντανή επίδειξη επίθεσης ενός κακόβουλου χρήστη και θα συζητηθούν τρόποι αποφυγής. Επιπρόσθετα, θα ανακοινωθούν οι νικητές του διαγωνισμού ιστοσελίδας που διοργάνωσε το φοιτητικό παράρτημα ΙΕΕΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

14:50 – 15:00 Προσέλευση κοινού
15:00 – 15:15 Ανακοίνωση νικητών του διαγωνισμού ιστοσελίδας
15:15 – 16:00 Κοινωνική μηχανική
16:00 – 17:00 http(s) ασφαλές ή όχι;

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Σεμινάριο για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου