Το φοιτητικό παράρτημα ΙΕΕΕ του πανεπιστημίου Ιωναννίνων οργανώνει την Τετάρτη 11-12-2014, στο Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στην αίθουσα σεμιναρίων παρουσίαση με θέμα «Web Design σε Web 2.0 τεχνολογίες».

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να ενημερώσει τους φοιτητές για τις Web 2.0 τεχνολογίες και τους τρόπους με τους οποίος μπορείτε να στήσετε την δική σας σελίδα.

Αναλυτικό πρόγραμμα παρουσίασης

 

Τις παρουσιάσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε απο τους παρακάτω συνδέσμους:

Σεμινάριο για την ανάπτυξη ιστοσελίδων