Την Τρίτη, 12/11/2013 και ώρα 13:15 – 14:00, θα γίνει η υποδοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος, στην αίθουσα σεμιναρίων. Η εκδήλωση αφορά όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και κυρίως αυτούς που έγιναν δεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες στο τρέχον εξάμηνο.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

  • Παρουσίαση του ΠΜΣ του Τμήματος
  • Βασικά σημεία του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Ενημέρωση για το ΙΕΕΕ Student Branch και άλλα θέματα
Υποδοχή μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής