Το φοιτητικό παράρτημα ΙΕΕΕ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, διοργανώνει ένα workshop σχετικά με τον προγραμματισμό κινητών στις 29 Μαίου 2013.

Workshop για τον προγραμματισμό κινητών